web_4952-text-1200x803.jpg

Stimați parteneri,

Dorim să vă aducem la cunoștință ultimele modificări apărute, atât în structura acționariatului, cât și în ceea ce privește modelul de gestionare și conducere a societății, precum și în componența managementului.

Vă informăm că, în urma unui laborios proces de due diligence, operațional, financiar și juridic, un reputat investitor financiar internațional – fondul de private equity China-CEE Fund, înregistrat și licențiat în Luxembourg, a achiziționat, la finalul lunii Decembrie 2018, pachetul majoritar de acțiuni al companiei  (mai multe informații cu privire la fondul de investiții puteți găsi la  http://cee-equity.com/).

Urmare a acestei tranzacții, structura de organizare și conducerea a societății s-a modificat, trecându-se de la modelul cu un adminstrator, la modelul dualist: activitatea curentă a companiei va fi condusă de un Directorat, alcătuit din trei membri, toți cu experiență managerială extinsă:

Dan Vătăjelu – Director General

Radu Zara – Director Financiar

Tudor Totu – Director Operațional

Directoratul va fi supervizat de un Consiliu de supraveghere, acesta având rolul de a  asigura respectarea cu strictețe a regulamentelor interne, dar și a tuturor reglementărilor legale în vigoare.

În urma achiziționării pachetului majoritar de către noul acționar, Flash Lighting Services S.A. a devenit parte a unui puternic grup regional, cu activități în domeniul iluminatului public, preponderent pe piețele din România și Slovenia, dar și în alte țări din Europa Centrală și de Est. Dorința acționarului majoritar este să susțină compania în așa fel încât să asigure continuarea dezvoltării afacerilor existente.

Dorim să vă asigurăm că ne dorim continuarea parteneriatului existent între Flash Lighting Services și oricare din partenerii noștri, care a adus beneficii, până în prezent, tuturor părți implicate.

Cu deosebită considerație,

Flash Lighting Services S.A.